Zablude   Izabrani članak   Novosti
Zablude su svuda oko nas i često je teško razgraničiti šta je to što znamo, a kad smo u zabludi. Sigurno je da zabluda ima mnogo više od onih otkrivenih, ali ovaj sajt se bavi isključivo onim otkvirenim i razgraničenjem između njih, naučno utvrđenih istina i hipoteza koje su u procesu utvrđivanja.

Iako je ovaj sajt zasnovan na razgraničenju mistifikacija i pseudonauke od naučno utvrđenih činjenica, na njemu možete naći i razgraničenje između nauke i loše nauke, kao i kakvu društvenu odgovornost nose upravo naučnici, ali ne samo oni.
Pseudonauka se definiše kao znanje, metodologija, verovanje ili praksa za koju se tvrdi da je naučna ili se pretvara da bude naučna, ali ne zadovoljava naučni metod, manjka u dokazima validnosti ili mu na drugi način nedostaje naučni status. Pseudonauka izgleda kao da je nauka, ali nikada ne zadovoljava uslov proverljivosti ili značajno odstupa od osnovnih postavki naučnog metoda. Smatra se da je jedan od osnovnih činilaca naučnog obrazovanja shvatanje razlike između nauke i pseudonauke, kakve su astrologija, nadrilekarstvo, oklutizam i sujeverje. (... dalje)     2008-11-22: Projekat zablude.org je stigao do pedesetog članka.
    2008-11-16: Projekat zablude.org je počeo sa radom. Zahvaljujemo se Voji Antoniću na materijalu koji nam je ustupio sa svog sajta Paralaksa i time početni sadržaj ovog sajta učinio vrlo korisnim.
Novi članci Teme Izvori
    Razvijeni i dovršeni: apofenija, pareidolija, iluzija grupisanja, sinhronicitet, hipoteza, teorija zavere, kriptozoologija, asanbosam, pseudonauka,
    Započeti: psihičke zablude, spisak psihičkih zabluda, psihički poremećaji, spisak psihičkih poremećaja, Togo, Obala Slonovače, vampir, mitologija Ašanta, mitologije Gane, mitologija Afrike, mitologija, Gana, Ašanti, spisak vampirolikih stvorenja, Afrika

    Pseudonauka: alfa talasi - alternativna medicina - homeopatija - kriptozoologija - Okamova oštrica - ouija tabla - parapsihologija - precesija - zodijak
    Okultizam: astralna projekcija - ideomotorni efekat - magija (simpatetička) - novo doba -
    Natprirodne moći: psihokineza - telekineza - telepatija
    Nauka: hipoteza - loša nauka - naučni metod - nebeska sfera - skeptik
    Logika:
    Društvena odgovornost:
    Teorije zavere:
    Mitologija: mitologije Afrike - vampir -
    Psihologija: psihičke zablude, spisak psihičkih zabluda, psihički poremećaji, spisak psihičkih poremećaja,
    Zemlja: Afrika - Amerika (Severna, Južna)-    Australija i Okeanija - Azija - Evropa
    Domaće teme: Kremansko proročanstvo -
    Opšti izvori: Paralaksa Voje Antonića, Skeptic World, Vikipedija, Rečnik skeptika (engleski)
    Pseudonauka: Pseudoscience (engleski), Bad Astronomy Fila Plejta, Razlikovanje nauke od pseudonauke (engleskom), O pseudonauci, lošoj nauci i patološkoj nauci (engleski), Nauka, pseudonauka i iracionalizam (engleski), Zašto je pseudonauka opasna (engleski), Stav 32 ruska naučnika o pseudonauci (engleski)
    Teorije zavere: Conspiracy theory (engleski), PanicWatch (engleski), Ekonomija teorija zavera (engleski), Integralni pristup teoriji zavere (engleski), Konspiracizam (engleski),
Saradnja Autori Uslovi korišćenja
    Organizacija rada na sajtu: uputstva za rad (Kako se priključiti, Pristup radu,Tehnička uputstva, Kako (tehnički) prebaciti članak na Vikipediju), šabloni,
    Trgovi (mesta za razgovor): javna lista, lista za urednike (dostupna samo urednicima), opšta diskusija.
    Ako želite da učestvujete u radu ovog projekta pogledajte uputstvo Kako se priključiti.
    Uvek možete pogledati stranu s kontaktima
Spisak autora (abecednim redom po imenu): Draško Sarić, Miloš Rančić, Nikola Pavlović, Voja Antonić Osim ako drukčije nije navedeno na strani (u malom broju slčajeva, koji uključuje i ovu stranu), sve materijale sa ovog sajta možete koristiti pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a ili licence CC-BY-SA 3.0 Unported. Ako sadržaj prenosite na drugi sajt i imate mogućnosti za to, naša je preporuka da ostavite materijal dvojno licenciran. Detaljna uputstva i obrazloženja za korišćenje sajta možete naći na strani Uslovi korišćenja.