Ašanti

Ašanti su velika etnička grupa regije Ašanti u Gani. Govore akanskim jezikom tvi. Imaju razvijenu mitologiju, koja je predmet pseudonaučnih istraživanja kriptozoologije.

Mitologija

Dalje čitanje

  • Članak Ashanti (engleski) na Vikipediji.

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments