alternativna medicina

Medicinski postupak je alternativan ako sa zasniva na neproverenim, nepotvrđenim, netradicionalnim ili nenaučnima principima, metodama, terapijama ili znanjima. Alternativna medicina uglavnom se bazira na metafizičkim verovanjima i po pravilu je u suprotnosti sa naukom ili se bazira na pseudonauci. Kad se alternativni medicinski postupci primenjuju paralelno sa tradicionalnim ili naučnim terapijama, to se zove komplementarna medicina.

Napomene

Ova strana je u celosti preuzeta sa sajta Paralaksa, strane Rečnik, čiji je autor Voja Antonić. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a ili licence CC-BY-SA 3.0 Unported.

Izvori

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Voja Antonić (osnovni materijal), Miloš Rančić
Comments