hipoteza

Hipoteza je ili skup pretpostavljenih objašnjenja za vidljivi fenomen ili obrazložena pretpostavka o mogućim uzročnim vezama između više fenomena. Naučni metod zahteva da svako može proveriti naučnu hipotezu. Naučnici obično zasnivaju takve hipoteze na prethodnim posmatranjima ili na proširenjima naučnih teorija. Iako se reči "hipoteza" i "teorija" uglavnom koriste sinonimno u svakodnevnom govoru, naučna hipoteza nije isto što i naučna teorija.

Da bi nešto bila naučna hipoteza ona mora uzeti u obzir: proverljivost, jednostavnost, definisano područje, plodonosnost (hipoteza koja ne donosi novo znanje je beskorisna) i uključenost u postojeće znanje.

Dalje čitanje

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments