iluzija grupisanja

Iluzija grupisanja je tendencija izvođenja opštih zaključaka na osnovu malog broja slučaja slučajne raspodele.

Povezane pojave su apofenija, pareidolijasinhronicitet i sl.

Dalje čitanje

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments