loša nauka

Loša nauka nije isto što i pseudonauka, ali je po metodama istraživanja vrlo bliska pseudonauci. Klasičan tekst koji kritikuje lošu nauku je tekst Cargo Cult Science Ričarda Fejmena (Richard Feyman).

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments