mitologija

Mitologija ima dva osnovna značenja:
  • Po prvom predstavlja skup narodnih predanja, verovanja, mitova i legenda u koje pripadnici određene kulture veruju da su stvarne. Često takva verovanja koriste natprirodne interpretacije prirodnih događaja da bi objasnili prirodu sveta i ljudi.
  • Po drugom predstavlja polje znanja koje se bavi sakupljanjem, proučavanjem i interpretacijom mitova, a takođe je poznata i kao mitografija.

Mitologije

Dalje čitanje

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments