mitologija Ašanta

Mitologija Ašanta je mitologija (skup narodnih predanja, mitova i legendi) Ašanta, naroda zapadne Afrike, pretežno Gane.

Asanbosam je vampiroliko stvorenje koje je predmet pseudonaučnih istraživanja kriptozoologije.

Vidi

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments