potrebni članci

osnovni koncepti

nauka

društvena odgovornost

ljudska prava

na granici

 • loša nauka, http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_science
 • kargo-kult nauka: http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_science
 • postnormalna nauka, http://en.wikipedia.org/wiki/Post-normal_science
 • protonauka, http://en.wikipedia.org/wiki/Protoscience
 • primeri
  • Dogoni, http://en.wikipedia.org/wiki/Dogon_people#Dogon_and_Sirius
 • marginalna nauka, http://en.wikipedia.org/wiki/Fringe_science
 • biološki determinizam, http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_determinism

pseudonauka

mistifikacije

retorika i propaganda

parapsihologija

 • parapsihologija, http://en.wikipedia.org/wiki/Parapsychology
 • telepatija, http://en.wikipedia.org/wiki/Telepathy
  • naučno istraživanje telepatije, http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_investigation_of_telepathy
  • gancfeldski eksperiment, http://en.wikipedia.org/wiki/Ganzfeld_experiment

logičke zablude

logičke zablude: na Paralaksi, http://en.wikipedia.org/wiki/Fallacy

mentalni mehanizmi

 • samoobmana, racionalizacija i sl.

o čemu ovaj sajt nije

simulirana stvarnost, pitanje postojanja smisla, Boga ili bogova
Comments