šabloni

Šabloni za izvore

Opšti šabloni

Za izvore sa Interneta

Pojedinačni šabloni

Sajt Paralaksa
Vikipedija
  • Ova strana je u celosti preuzeta sa Vikipedije, strane <te i te; sa linkom>, čiji su autori saradnici Vikipedije, a čiji se spisak može naći na <istoriji strane>. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a.
  • Ova strana je jednim svojim delom preuzeta sa Vikipedije, strane <te i te; sa linkom>, čiji su autori saradnici Vikipedije, a čiji se spisak može naći na <istoriji strane>. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a.
  • Ova strana od verzije objavljene <dana tog i tog> sadrži materijal preuzet sa Vikipedije, strane <te i te; sa linkom>, čiji su autori saradnici Vikipedije, a čiji se spisak može naći na <istoriji strane>. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a.

Šabloni za autorska prava

  • Ovu stranu možete umnožavati isključivo onakvom kakva je. Ona nije licencirana pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju, niti pod uslovima CC-BY-SA 3.0 Unported licence.
  • Dok drukčije ne bude naznačeno ovu stranu je moguće koristiti samo pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a. Ovo jedino ne važi za vraćanje izvedenog sadržaja na Vikipediju, kada se može podrazumevati da autori ovog projekta daju ovlašćenja da se njihove izmene mogu koristiti i pod uslovima licence CC-BY-SA 3.0 Unported. Više o uslovima korišćenja ove strane možete videti na istoimenoj strani.

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments