Kako se priključiti

Ako želite da postanete urednik ili urednica na ovom projektu, potrebno je poslati email na adresu prijava-l@zablude.org sa imenom, prezimenom, kontakt telefonom i opisom interesovanja i polja stručnosti. Email ne mora (štaviše, i ne treba) da bude formalan, ali je potrebno navesti relevantne podatke.

Urednice i urednici ovog sajta stoje svojim imenom i prezimenom iza onoga što pišu, tako da nije moguće biti anoniman urednik. S druge strane, moguće je dostavljati nam materijal s naznakom da se želi ostati anonimnim. U tom slučaju, pošaljite email na adresu materijali-l@zablude.org.

Svi doprinosi koji se nalaze na ovom projektu (osim specifične grupe članaka koji se tiču organizacije rada na sajtu i uslova korišćenja) se objavljuju pod Licencom za slobodnu dokumentaciju GNU-a i licencom CC-BY-SA 3.0 Unported. I u slučaju urednika i u slučaju da samo šaljete materijal morate se saglasiti da svoj doprinos dajete pod obe ove licence.

Ovu stranu možete umnožavati isključivo onakvom kakva je. Ona nije licencirana pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju, niti pod uslovima CC-BY-SA 3.0 Unported licence.
Comments