Pristup radu

Na projektu zablude.org neophodno je striknto koristiti naučni metod. To ne znači da na projektu nema mesta drugim oblicima iskazivanja stavova, činjenica i sl. (kao što su eseji, naučno-popularni pristup, pa i umetničke forme), ali je neophodno navesti o kakvom se obliku radi.

U osnovnom imenskom prostoru neophodno je, takođe, koristiti enciklopedijsku metodu, pošto je sajt organizovan kao enciklopedija zabluda sa propratnim materijalom.

Navedeno takođe znači da je neophodno objasniti i da li je nešto naučno utvrđena činjenica, hipoteza koja se proverava ili je, ipak, zabluda.

Stil članaka i potčlanaka

  • Prva namena članka je dati sažeto i obrazloženo uputstvo zašto je nešto zabluda. Zato početni deo članka treba da sadrži jasno opis osnovnog motiva članka.
  • U slučaju da postoji jaka veza između neke zablude i nečega što nije zabluda, to treba razgraničiti u prvom delu članka. Isto važi i ako postoje ozbiljne sumnje u validnost tretiranja nečega kao zablude. Uzmimo, "terapeutski dodir" nije naučna metoda u lečenju, ali dodir jeste nešto što ljudima (obično) prija, čini ih srećnijim, pa može imati uticaja na opšte zdravstveno stanje bolesnika, iako ne i na njegov konkretan problem. Takođe, potrebno je razgraničiti npr. ufologiju i parapsihologiju kao pseudonauke u odnosu na iste kao nauke koje traže naučne odgovore na to da li neki fenomen stvarno postoji ili ne.
  • U slučaju da je veza dalja, to treba objasniti u drugom delu članka ili u potčlanku. Uzmimo, hipoteza/teorija o multiverzumu objašnjava na svoj način kako je to baš naš univerzum takvih osobina, ali nauka dalje od toga nije stigla, pa je nemoguće naučno tvrditi da li je, ipak, neko stvorio taj multiverzum ili ne. Takve ograde je potrebno dati u objašnjenjima. (Uostalom, to konkretno se svodi na "ono o čemu ovaj sajt nije".)
  • U slučaju da je oko nečega postoje sporenja u zvaničnoj nauci, kao što je validnost klasične kineske medicine, to tako i treba predstaviti.
  • Samo osnovna literatura treba da ide u osnovni članak. Ostalo treba da ide u potčlanak.
Comments