uija tabla

Uija (izvorno "ouija") tabla. Na glatku površinu stola postavlja se veliki krug na kome su ispisana sva slova i cifre, a često postoje i neke fraze, kao što su “Da”, “Ne”, “Zdravo”, “Zbogom”, “Neću ti reći ovoga puta”, “Pitaj me ponovo za sedam dana” i tako dalje. Kao pokazivač koristi se planšeta (mali stabilni predmet sa tri glatke nožice) tako što na njoj dve osobe drže po dva prsta (kažiprst i srednji prst). Pošto ona slobodno klizi po stolu, učesnicima je lako da je pokreću do željenih slova ili cifara po redosledu kojim će se formirati poruka.Obično se bira takav scenario koji će igri dati mistični ili okultni smisao, pa se sve pretvara u spiritističku seansu. To je, recimo, razgovor sa umrlim ili imaginarnim osobama. Učesnici na glas postavljaju pitanje, a prozvana osoba im odgovore daje kroz njihove pokrete. Tako počinje dijalog između učesnika u igri sa jedne i prozvane osobe ili neke natprirodne sile sa druge strane. S obzirom da je površina stola glatka (ovo je važan uslov), otpor trenja je veoma mali pa se stvara iluzija da planšetu zaista pokreće neko treći.

“Medijumi” u ovoj igri su dve osobe. Ovo daje atraktivnu dimenziju ideomotornom efektu, jer naizmenično (i potpuno nesvesno) preuzimanje inicijative pri pokretanju čaše daje nepredvidljive i zanimljive rezultate. Uz dobro pripremljenu atmosferu, naročito ako su učesnici i posmatrači skloni mistici, efekat je tako snažan da psihički labilne osobe mogu da zapadnu u ozbiljnu krizu. Mnogi su ovaj dramatični efekat iskoristili za tvrdnju da je za amatere opasno da se bave tako delikatnim stvarima kao što je prizivanje duhova. Sa ovim bismo mogli da se složimo, naročito ako su pomenuti amateri sugestibilni i ako to što su videli ne prihvataju kritički.

Najraniji pisani tragovi govore da je uija tabla bila u upotrebi još za vreme Rimskog imperatora Valensa, u četvrtom veku nove ere, mada neki istraživači tvrde da su Grci znali za nju još pre Hrista. Posle mnogo vekova, godine 1890, ideju su iskoristili Čarls Kenard (Charles Kennard) i Ilaja Bond (Elijah Bond), prilagodili je savremenoj upotrebi i patentirali je. Oni su svom pronalasku dao ime uija, što na egipatskom navodno znači “dobra sreća”. Sitničavi ljudi su zavirili u rečnik i videli da uija na egipatskom ne znači baš ništa, pa se Kenard ispravio i rekao da je to odgovor koji je on u jednoj seansi dobio od same table, tako da je taj naziv i ostao. Posle samo dve godine, Kenardovu firmu, koja je proizvodila tablu, otkupio je njegov bivši poslovođa Viljem Fuld (William Fuld). Prvi potez novog vlasnika bio je da “preuredi” istorijat table, pa je rekao da je on pronalazač i da je izraz uija nastao spajanjem francuskog oui i nemačkog ja (obe reči znače “da”, pa bi prevod bio “Da-da”). Godine 1966. patent je otkupila firma Braća Parker (Parker Brothers) i od tada se ona proizvodi u Salemu.

Napomene

Ova strana je u celosti preuzeta sa sajta Paralaksa, strane Rečnik, čiji je autor Voja Antonić. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a ili licence CC-BY-SA 3.0 Unported.

Izvori

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Voja Antonić (osnovni materijal), Miloš Rančić
Comments