parapsihologija

Parapsihologija je nauka koja (još od 1882. godine, kad je Udruženje za psihološka istraživanja iz Londona počelo prve naučne eksperimente) pokušava da pronađe objašnjenja za sledeće pojave:
 • Telepatija (prenos misli na daljinu)
 • Vidovitost (viđenje van granica čula)
 • Proricanje (viđenje budućih događaja)
 • Telekineza ili psihokineza (pokretanje stvari snagom uma)
 • Bio-psihokineza (upravljanje živim organizmima snagom uma)
 • Astralna projekcija (iskustva napuštanja sopstvenog tela) i posmatranja sveta sa druge tačke
 • Iskustva kliničke smrti (osoba koje su privremeno prešle granicu između života i smrti i donele nam svoja zapažanja “sa druge strane”)
 • Psihometrija (vančulno pribavljanje saznanja o udaljenim objektima fokusiranjem pažnje na fizički objekat, na primer kristalnu kuglu)
 • Rašljarenje ili radiestezija (pronalaženja podzemne vode ili drugih objekata pomoću viska, rašlji i sličnih pomagala)
 • Fenomen medijuma (sposobnost da se, pri svesti ili u transu, posreduje u komunikaciji ili akciji između živih osoba i duhova umrlih ili mitskih bića)
 • Reinkarnacija (posmrtna selidba duše u drugo telo)
 • Regresija na prethodne živote (sećanja na prethodne inkarnacije)
 • Progresija na buduće živote (predskazivanje budućih inkarnacija)
 • Pre-inkarnacija (posećivanje mesta budućeg života od strane duha nerođenog i nezačetog deteta, u cilju izbora roditelja)
 • Materijalizacija ili dematerijalizacija (neobjašnjivo pojavljivanje ili nestajanje opipljivih objekata i ljudi)
 • Teleportacija (neobjašnjivo transportovanje objekta na daljinu)
 • Ksenoglosija (pojava povremenog smislenog govora ili pisanja jezikom koji osoba nikad nije učila)
 • Misaona fotografija (sposobnost stvaranja smislenih likova na filmu bez stvarnog eksponiranja)
 • Levitacija (neobjašnjivo podizanje i lebdenje objekata ili osoba)
 • Glosolalija (naoko besmisleni govor u transu ili izmenjenom stanju svesti)
 • Teurgija (magijsko komuniciranje sa Bogom)
 • Stigmata (neobjašnjivi belezi na telu koji liče na Hristove rane načinjene pri raspeću)
 • Posednutost tela (preuzimanje i upravljanje telom žive osobe od strane đavola ili nekog drugog uljeza)
 • Posednutost nekih mesta koje se manifestuje pokretanjem stvari, neobjašnjenim zvucima i slično.
Parapsihologija, dakle, nije proricanje sudbine, nije pokretanje predmeta snagom misli, nije astralna projekcija ni ponoćno zveckanje lancima na tavanu. Parapsihologija je nauka koja pokušava da pronađe objašnjenja za ove pojave.

Posebno je pitanje da li je išta od ovoga parapsihologija uspela da objasni i koliko je savremena nauka još uvek uvažava i priznaje.

Napomene

Ova strana je u celosti preuzeta sa sajta Paralaksa, strane Rečnik, čiji je autor Voja Antonić. Materijal je preuzet uz mogućnost da se koristi pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a ili licence CC-BY-SA 3.0 Unported.

Izvori

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Voja Antonić (osnovni materijal), Miloš Rančić
Comments