pseudonauka

Pseudonauka se definiše kao znanje, metodologija, verovanje ili praksa za koju se tvrdi da je naučna ili se pretvara da bude naučna, ali ne zadovoljava naučni metod, manjka u dokazima validnosti ili mu na drugi način nedostaje naučni status.

O pseudonauci

Pseudonauka izgleda kao da je nauka, ali nikada ne zadovoljava uslov proverljivosti ili značajno odstupa od osnovnih postavki naučnog metoda. Smatra se da je jedan od osnovnih činilaca naučnog obrazovanja shvatanje razlike između nauke i pseudonauke, kakve su astrologija, nadrilekarstvo, oklutizam i sujeverje.

Pseudonaučnu teoriju često nije moguće ni proveriti jer je tako široko formulisana da je u skladu sa svakim mogućim tokom događaja i ništa ne bi moglo da je obori. U podražavanju nauke, pseudonaučnici se služe svim sredstvima da bi svoj nastup prerušili u naučni: žargonom, institucijama pa i zvanjima kojima se naučnici inače služe.

Osim iskrene želje da stignu do naučne istine, njima nedostaje i poštovanje postupka kojim bi ispravljali ili odbacivali netačne teorije. Pseudonaučnici, zapravo, polaze od željenog zaključka pa se onda kreću unazad i osmišljavaju postupak kojim bi potvrdili taj zaključak. Kao što naučnici odbacuju teoriju koja nije potvrđena eksperimentima, tako i pseudonaučnici odbacuju rezultate eksperimenata koji ne potvrđuju njihovu omiljenu teoriju. U tome se sastoji i osnovna veza između loše nauke i pseudonauke.
Tipičan izgled pseudonaučnih shvatanja ljudskog mozga iz 19. veka. (Izvorna fotografija se može naći na strani na Wikimedia Commonsu.)

Primeri

Pseudonaučnih disciplina ima mnogo. Primeri su podeljeni na opšte i one specifične za naše podneblje.

Opšti primeri

 • Apolovo spuštanje na Mesec (teorije zavere) je koncept proširen od strane male grupe ljudi koja tvrdi da je Apolo program, zapravo, obmana. Iako su mnoge optužbe najbolje definisane kao teorije zavere, neke predstavljaju pokušaj da se koristi nauka u dokazivanju da se spuštanje na Mesec nikada nije dogodilo.
 • Astrologija se odnosi na nekoliko sistema shvatanja, interpretacije i organizovanja znanja o stvarnosti i ljudskom postojanju, zasnovanih na relativnim pozicijama i kretanjima različitih stvarnih i konstruisanih nebeskih tela.
 • Dijanetika je pseudonauka L. Rona Hubarda (L. Ron Hubbard), osnivača sajentologije, čija je svhra merenje hipotetičkog "reaktivnosti uma" mašinom koja se zove E-metar. Hubard je kasnije bio pravno primoran da prizna da ta mašina "ne radi ništa".
 • Dogoni su narod u zapadnoj Africi za koje je francuski antropolog Marsel Griol (Marcel Griaule) tvrdio da znaju gde se nalazi zvezda Sirijus B, golim okom nevidiljivi pratilac zvezde Sirijus. Ispostavilo se da ne samo da se Dogoni međusobno nikako ne slažu gde se nalazi ta zvezda, ali da se slažu oko toga da im je tu zvezdu oktrio upravo Griol.
 • Erih fon Deniken je tvrdio da su Zemlju posetili drevni astronauti.
 • Homeopatija je verovanje dase pacijenti mogu lečiti davanjem eksremno malih količina izazivača njihovih simptoma. Ti preparati su obično toliko razblaženi (u vodi) da je verovatnoća da je izuzetno mala verovatnoća da je ijedan molekul materije koja se razblažuje uopšte u preparatu i ostao. Studije o vrednosti homeoptaske prakse su najvećim delom negativne ili su bez zaključka. Nije pronađena naučna osnova za homeoptaske principe.
 • Imanuel Velikovski (Immanuel Velikovsky) je u svojoj knjizi Svetovi u sudaru predložio da drevni tekstovi o katastrofama, zapravo, referišu na vrlo neobične događaje koji su se zbili tokom istorijskog vremena. Jedan od takvih je da je u 15. veku pne. planeta Venera nastala tako što je bila "ispaljena" sa Jupitera.
 • Kreacionizam je verovanje da je izvor svega u Svemiru rezultat "prvog razloga" i da je ta teza podržana gološkim, biološkim i drugim naučnim dokazima.
 • Kriptozoologija proučava vrste životinja za koje ne postoji naučna potvrda (jeti, čudovište iz Loh Nesa i sl.) i uglavnom se zasniva opskurnim svedočenjima očevidaca.
 • Krugovi u žitu su geometrijski dizajnirani krugovi po poljima. Preko potpuno objašnjenog postupka kako se to stvorilo (krugove u žitu su pravili iskusni seljaci i šaljivdžije tokom noći), objašnjenja njihovog stvaranja uključuju NLO-e i neuobičajene vazdušne struje nalik tornadima. Proponenti ove pojave svoju oblast zovu cerealogija.
 • Kvantni misticizam se gradi na klimavim sličnostima između nekih koncepata pokreta novo doba i sličnih neintuitivnih koncepata kvantne mehanike, kao što su princip neodređenosti, kvantna prepletenost i talasno-čestični dualizam. S druge strane, kvantni misticizam prenebregava ograničenja kvantne dekoherencije. Jedna od najčešće zloupotrebljavanih ideja je Belova teorema, koja dokazuje nepostojanje lokalnih skrivenih promenljivih u kvantnoj mehanici. Uprkos tome, Bel se nije slagao sa mističnim interpretacijama svoje teorije.
 • Lečenje kristalima je verovanje da kristali imaju lekovita svojstva. Ovo je nekada bilo zajedničko narodima u prenaučnom dobu, ali je danas oživljeno u kruvogivma pokreta novo doba.
 • Lice na Marsu je stenovita formacija na Marsu zbog koje se tvrdilo da postoje dokazi za inteligentan život na toj planeti. Slike velike rezolucije koje su nedavno napravljene prikazuju da formacija znatno manje podseća na ljudsko lice. Pseudonaučnim spekulacijama o ovoj pojavi bavio se Ričard Houglend (Richard C. Hoagland).
 • Mesečarenje je verovanje da pun mesec drastično utiče na ljudsko ponašanje.
 • Paranormalne pojave:
  • Kanalisanje je (u ovom smislu) komunikacija sa osobom ili kroz nju, pod uverenjem da ona ima moć komunikacije s duhovima i paranormalnim pojavama ili da je sama "posednuta" istim.
  • Rašljarenje se odnosi na praksu da se otkrije skrivena voda, metali, dragulji ili drugi objekti.
  • Fenomen električnog glasa je verovanje da duhovi govore kroz kasetofone i druge elektronske uređaje.
  • Ekstrasenzorna percpecija je paranormalna sposobnost (nezavisna od pet osnovnih čula ili dedukcije zasnovane na prethodnom iskustvu) koja omogućava ljudima da dobiju informacije. Neke od takvih sposbnosti su: telepatija, vidovitost, "psihičke" sposobnosti i gledanje na daljinu.
  • Levitacija je u ovom smislu čin podizanja tela od zemlje pomoću psihičkih moći, uglavnom pomoću snage misli.
  • Materijalizacija je verovanje da se materija može stvoriti iz nepoznatih izvora.
  • Psihička operacija je medicinska prevara popularna u Brazilu i na Filipinima. Praktičari koriste trikove rukama u cilju obmane pacijenta da ulaze u njega i "uklanjaju tumore".
  • Seanse su (u ovom smislu) ritualizovani pokušaji komunikacije sa mrtvima.
  • Psihokineza je paranormalna sposobnost uma da utiče na udaljenu materiju i energiju.
 • Perpetuum mobile je klasa predloženih mašina čiji principi krše neki od zakona termodinamike. Perpetuum mobile se tretira vannaučnim od 18. veka, ali predlozi i patenti takvih uređaja se stvaraju do današnjeg dana.
 • Terapeutski dodir je oblik vitalizma gde praktikant, koji može biti i medicinski radnik, "šalje energiju" kako bi napravio balans u pacijentovom "energetskom sistemu". Skorašnje studije su pokazale da ne postoji biofizička osnova za takvu razmenu energije. Ovo ne treba mešati sa činjenicom da dodir druge ljudske osobe (pa čak i životinje i sl.) ljudima prija, čini ih bolje raspoloženim, čime se posredno organizam dovodi u bolje stanje. To, naravno, ne znači da se "terapeutskim dodirom" može izlečiti, na primer, upala pluća.
 • Ufologija je nauka o neidentifikovanim letećim objektima (od eng. "unidenified flying objects", UFO) i često uključuje verovanje da su NLO-i dokaz za postojanje vanzemaljskih posetilaca.

Primeri sa naših prostora

Ovde se nalaze uglavnom pojedinačni primeri predstavljanja različitih nenaučnih fenomena zarad različitih ciljeva ili iz različitih ubeđenja.
 • "Zaštita od zračenja mobilnih telefona" je oglas koji se pojavio u novinama, a koji je zabeležen na sajtu Paralaksa.
 • "Bioenergija kao četvrto agregatno stanje", takođe oglas zabeležen na sajtu Paralaksa.
 • "Metafizika za studente elektrotehnike", izvod iz knjige Osnovi biofizike (izdavač Grosknjiga, 1995) dr. Dejana Rakovića, uz komentar zabeležen na sajtu Paralaksa.
 • "Mašina za teleportaciju" Aksa Čiju (Alex Chiu), opis uz linkove dat je na sajtu Paralaksa.
 • Neokortikalni rat dr Svetozara Radišića, portparola Vojske Jugoslavije. Kratak prikaz knjige se može naći na sajtu Paralaksa.
 • Zanimljiva rasprava o radiesteziji (tj. "onom što visak zna") može se naći na sajtu Paralaksa.

Napomene

Izvori

Dalje čitanje

Podstrane

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Voja Antonić (osnovni materijal), saradnici Vikipedije čiji se spisak može naći na stranama istorije članaka Pseudoscience i List of pseudosciences and pseudoscientific conceptsMiloš Rančić


Subpages (1): za obradu
Comments