psihička zabluda

Psihička zabluda je zabluda koja se ljudima dešava usled različitih psihičkih uzroka. Ti uzroci se mogu zasnivati i na onome što je naučeno i na onome što je ljudima biološki urođeno. Po tome, ovakve zablude variraju od podložnosti ljudi da vide različite optičke varke drukčije od onoga kakve su uistinu, pa do tvrde ubeđenosti da je tačno nešto što nije. U drugom slučaju ova vrsta zabluda može biti i psihički poremećaj.

Vidi

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments