psihički poremećaj

Psihički (ili mentalni) poremećaj je skup psihičkih ili ponašanjskih pravilnosti koje se događaju osobi, a smatra se da uzrokuju uznemirenost ili nesposobnost koja se ne smatra normalnom normalnim biološkim ili kulturnim razvojem.

I sama definicija psihičkih (mentalnih) poremećaja može biti izvor zabluda, pošto usled kulturne pristrasnosti može na isti način tretirati i biološke i kulturne poremećaje.

Vidi

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments