sinhronicitet

Sinhronicitet je iskustvo u kome se dva ili više uzročno nepovezana događaja koji se zajedno dešavaju povezuju na smislen način. Drugim rečima, ako su događaji sinhroni, oni se "ne mogu dešavati slučajno". Ovaj koncept se, naravno, ne tiče jednovremenih događaja koji stvarno imaju istovetan uzrok.

Povezane pojave su apofenija, pareidolija, iluzija grupisanja i sl.

Dalje čitanje

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments