spisak psihičkih poremećaja

Spisak psihičkih zabluda:
  • paranoja
  • psihoza

Vidi

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments