spisak vampirolikih stvorenja

Vampirolika stvorenja su ona antropomorfna stvorenja koja po osobinama podsećaju na vampire. Mitologije naroda sveta su pune ovakvih stvorenja.

Vampirolika stvorenja po regiji

Autori

Redom po učešću u materijalu sa strane: Miloš Rančić
Comments