Uslovi korišćenja

Osim ako drukčije nije navedeno na strani (u malom broju slučajeva, koji uključuju i ovu stranu), sve materijale sa ovog sajta možete koristiti pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a ili licence CC-BY-SA 3.0 Unported.

Ukratko, korisnici sadržaja ovaj materijal u privatne potrebe mogu upotrebljavati bez ograničenja, dok svako ponovno objavljivanje rada u celosti, nekog njegovog dela ili izvedenog rada mora navesti autore dela i mora ostatiti bar pod jednom od navedene dve licence. Za detaljne uslove korišćenja materijala sa sajta pod jednom od dve navedene licence pročitajte same licence.

U slučaju da sadržaj prenosite na neki drugi sajt, ako ste u mogućnosti, savetujemo vam da materijal ostavite dvojno licenciranim. Ako želite da štampate sadržaj sajta u celosti ili neki njegov deo, preporučujemo vam korišćenje licence CC-BY-SA 3.0 Unported (mada i u tu svrhu možete materijal ostaviti dvojno licenciranim). To su naše preporuke, ali na vama je da koristite materijal pod jednom, drugom, opciono pod jednom ili drugom ili obe zajedno (kakav je ovaj sajt) ili uključujući obe licence (mada je ova poslednja opcija najnepraktičnija).

Ako želite ponovo da objavite ceo sadržaj sajta, potrebno je da navedete spisak autora koji se nalazi na naslovnoj strani, kao i da u razumnom obliku napomenete autore svakog članka unutar svake strane. Za izdanja na Internetu "napominjanje autora u razumnom obliku" obično znači da je neophodno da navedete puna imena i prezimena. Ukoliko, pak, štampate knjigu, dovoljno je da u konkretnim člancima navedete inicijale, a na odgovarajućem mestu u knjizi razjasnite koji se inicijali odnose na koju osobu.

U slučaju da želite da štampate pojedinačne strane, na dnu svake od njih imate spisak autora konkretne strane i dovoljno je samo njihova imena navesti.

U slučaju da je na strani, kao i na ovoj, naznačeno (obično na vrhu ili dnu i oblično u obliku: "Ovu stranu možete umnožavati isključivo onakvom kakva je. Ona nije licencirana pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju, niti pod uslovima CC-BY-SA 3.0 Unported licence.") da konkretna strana nije dostupna pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju ni pod uslovima CC-BY-SA 3.0 Unported licence, nju možete umnožavati isključivo onakvom kakva je.

Postoje neke strane na ovom sajtu koje je moguće koristiti isključivo pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju GNU-a. Uslovi takvog korišćenja su privremenog karaktera i gotovo će sigurno biti uklonjeni tokom 2009. godine. Takve strane su posebno naznačene.

Ako na stranama tehničkih, metodoloških i sl. uputstava ne postoji spisak autora, a na strani ne piše ni da stranu možete umnožavati samo u izvornom obliku, njihov sadržaj je takvog karaktera da pripadaju opšteljudskom nasleđu i na njih nije moguće polagati ma kakva autorska prava. Takav materijal možete koristiti bez ikakvih ograničenja. Ovaj uslov trenutno važi isključivo za strane koje se nalaze na strani "Uputstva" i njenim podstranama. Moguće je da će broj kategorija takvih strana u budućnosti povećati, a o tome ćete blagovremeno biti obavešteni na ovoj strani.

Ovu stranu možete umnožavati isključivo onakvom kakva je. Ona nije licencirana pod uslovima Licence za slobodnu dokumentaciju, niti pod uslovima CC-BY-SA 3.0 Unported licence.
Comments